Over Investforprofit NV

Investforprofit NV biedt internet gebaseerde informatie- en beleggingsservices. Wij zijn sinds 2003 actief en inmiddels is Investforprofit NV uitgegroeid tot een team van 6 professionals.

Onze gezamenlijke interesse is om de financieel-economische wereld zo goed mogelijk te begrijpen, daarover vooral onafhankelijk en kritisch na te denken en op basis daarvan in te schatten hoe de komende jaren er financieel-economisch uit zullen zien. Onze beleggingsservices zijn gebaseerd op onze analyses van de financieel-economische wereld.

Ons basisprincipes zijn simpel: Een belegger moet naar onze mening vooral nooit blind een tip van iemand anders volgen en moet vooral nooit klakkeloos iets van iemand anders voor waarheid aannemen. Ook niet van ons. Daarom geven wij bij al onze informatie en ook onze beleggingsservices een uitleg over waarom we bepaalde aandelen selecteren en geven we ook alle bronnen, zodat u zelf kunt nakijken of onze analyses en berekeningen kloppen.

In onze gratis nieuwsbrief geven we onze onafhankelijke en ongezouten mening over de financieel-economische wereld en over economische ontwikkelingen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de door ons geboden services. Ook vindt u daar links naar de gratis rapporten waarin we voor iedere beleggingsstrategie vertellen hoe we te werk gaan.

Wilt u ons contacteren? Klikt u dan even hier